Ministerul Turismului achiziţionează servicii de management de 759.000 euro pentru promovarea brandului turistic

Ministerul Turismului achiziţionează servicii de management de 759.000 euro pentru promovarea brandului turistic

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) a lansat licitaţia publică pentru achiziţia serviciilor de management de proiect pentru coordonarea activităţilor de promovare a brandului de turism al României, contract în valoare de 759.000 euro fără TVA.

Durata contractului de achiziţie publică este de trei ani de la data semnării acestuia. Contractul va fi finanţat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional - Axa Prioritară 5, se arată într-un comunicat al MDRT.

Selecţia operatorilor economici se va face în două etape. Prima etapă va fi una de depunere a candidaturilor şi de selectare a candidaţilor calificaţi, prin aplicarea criteriilor prevăzute în documentaţia de atribuire, în care vor fi aleşi minimum cinci candidaţi, iar cea de-a doua va fi una de evaluare din punct de vedere financiar a ofertelor care vor fi depuse de candidaţii selectaţi în primă fază.

"Criteriul de atribuire ales pentru cea de-a doua etapă este preţul cel mai scăzut, după ce în prima etapă s-au avut în vedere criteriile de selecţie tehnico- profesionale. Ofertanţii trebuie să facă dovada unei experienţe similare, prin depunerea unui proiect de marketing a cărui valoare să fie egală sau mai mare de 10 milioane de euro. Compania va pune la dispoziţia MDRT un manager delegat şi o echipă cu experienţă în proiecte de marketing", potrivit ministerului.

Compania selectată în urma licitaţiei va crea, dezvolta şi implementa planurile anuale de marketing pentru brandul de turism al României şi pentru produsele de turism identificate. Totodată, echipa va coordona derularea tuturor proiectelor de publicitate, din momentul organizării licitaţiilor de selecţie până în momentul încheierii proiectelor respective.

Ana Maria Neagu, ana.neagu@mediafax.ro

 

 

Versiune mobil | completa